dražební,realitní a právní kancelář JUDr.Schmidtová dražbení kladívko dražby-JUDr.Schmidtová bok nemovitosti

Zajištování veřejný dobrovolných dražeb a prodej realit

dražby-boky stránek
v nabídce:
informace:
Dnes v nabídce:
Dražby: 0
Reality: 0

Ceník služeb:


Veřéjná dražba dobrovolná

Náklady veřéjné dražby dobrovolné zahrnují náklady na pronájem dražební místnosti, na vypracování (aktualizaci) znaleckého posudku, odměnu licitátora, náklady na uveřejnění dražby na centralniadresa.cz . V případě zájmu klienta zajistíme inzerci ve vybraném tisku. Výše těchto nákladů se odvíjí od rozsahu služeb poskytovaných naší společností po dohodě s navrhovatelem dražby. Další vícenáklady (např.cestovné, poštovné) spojené s realizací dražby nese dražebník. Odměnu za realizovanou dražbu si bereme pouze v případě její úspěné realizace. Naše odměna se pohybuje v rozmezí 4-10% z vydražené ceny, je sjednána vždy individuálně podle složitosti případu a objemu zakázky.

Realitní kancelář

Výše odměny realitní kanceláře je závislá na formě prodeje nemovitosti a pohybuje se v rozmezí 3 - 6 % prodejní ceny nemovitosti. Při prodeji nemovitosti formou výběrového řízení, veřejnou soutěží nebo dražbou je výše odměny stanovena individuálně. Nárok na odměnu vzniká až při podpisu příslušné smlouvy o převodu a finančním vypořádáním mezi kupujícím a prodávajícím. Sjednaná odměna zahrnuje zásadně veškeré náklady realitní kanceláře.
Partneři webu | Dražby | Reality | Kontakt | Mapa webu | rkis.cz
Finančně právní servis Licitata CZ | Advokátní kancelář | Britská kočka Llys Don | Oddlužení / osobní bankrot